صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > كميته هاي پژوهشي ستاد > سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی > اولویت های پژوهشی سال ٨٧ و ٨٨ 
اولویت های پژوهشی سال ٨٧ و ٨٨

 

اولویت های پژوهشی سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی سال 1387 و 1388:
    

   
1 .بررسی راهکار های توسعه کمی و کیفی مدارس غیر دولتی
 
2 .بررسی اثرات اجرای آیین نامه مدارس هیات امنایی و ارتقاء کیفیت مدارس
 
3 .آسیب شناسی فعالیت های پرورشی و مشاوره طرح شاهد
 
4 .بررسی راه های جذب دانش آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور در مدارس ایرانی خارج از کشور
 
5 .مطالعه تطیقی مدارس غیر دولتی با مدارس غیر دولتی کشور های با نظام متمرکز و غیر متمرکز
 
6 .بررسی راهکارهای توسعه  مشارکت مردمی با رویکرد مطالعات تطبیقی و تبیین الگوی بهینه
 
7 .بررسی میزان تاثیر آموزشهای ، مکمل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  مدارس شاهد
 
8 .بررسی شیوه مطلوب تامین نیروی انسانی مدارس خارج از کشور

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك