صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > مقاله ها 
مقاله ها

    

 

رديف

 

عنوان مقاله

نام نويسندگان

تاريخ انتشار

نام مجله يا مجموعه مقاله‌ها

1

تدوین الگویی برای ارایه بازخوردهای کیفی در ارزشیابی تحصیلی

ایرج خوش خلق

1387

نوآوری آموزشی

2

بهره برداری بهینه از منابع ملی کشور برای آموزش در راستای نیل به توسعه پایدار

عبدالله انصاری

1387

مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در همایش منطقه اقتصاد آموزش و پرورش کشورهای اسلامی 26 تا 28 آبان 1386

3

بررسی رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی به منظور تأمین مالی آموزش و پرورش فرزندان خود در طی سال‌های 84 – 70

مریم جوادی

1387

مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارایه شده در همایش منطقه‌ای اقتصاد آموزش و پرورش کشورهای اسلامی 26 تا 28 آبان 1386

4

ارزشیابی برنامه ریزی نیروی انسانی در آموزش و پرورش ایران و مشکلات آن

علیرضا محمدی

تابستان 87

فصلنامه تعلیم و تربیت

5

طراحی فرصت‌های یادگیری در برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: ضرورت تلفیق دیدگاههای سه گانه رشد شناختی ، رشد اجتماعی ، انسانی

دکتر نادر سلسبیلی

فروردین 87

مجموعه مقالات همایش هفتم انجمن مطالعات برنامه درسی در زمینه تحول برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه – در دانشگاه تربیت معلم

6

تدوین برنامه های درسی ملی در کشاکش دیدگاهی: 1- جهانی شدن و یادگیری جهانی،  2- تمرکز زدایی و تکثرگرایی ،  3- بومی گرایی   4_ بهینارگرایی   5- انتقال دانش

دکتر نادر سلسبیلی

آبان 87

مجموعه مقالات همایش هشتم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران- مجموعه مقالات  کنفرانس ملی در زمینه  جهانی شدن و بومی ماندن برنامه های درسی – در دانشگاه مازندران

7

ارزیابی فعالیت ها و محتوای کتابهای درسی هنر دوره راهنمایی دبیران هنر در منطقه 1 تهران

حسن شرفی

پاییز 87

فصلنامه جلوه هنر – دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

8

 

ارزشیابی برنامه درسی قرآن پایه چهارم

 زهرا شعبانی

1387

مجله حوزه و دانشگاه

9

 

بررسی ارزشیابی برنامه های درس قرآن تدوین شده اجرا شده، کسب شده پایه پنجم ابتدایی

 زهرا شعبانی

1387

فصلنامه تعلیم و تربیت

10

 

بررسی رفتار اخلاقی از دیدگاه جامعه شناسان، روانشناسان و دین پژوهان (ارائه مدل مفهومی رفتار اخلاقی)

 زهرا شعبانی

1387

فصلنامه پژوهش‌های تربیت اسلامی

11

 

بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر با ...

علی سعیدی

1387

مجموعه مقالات همایش دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی

12

 

بررسی رابطه بین عوامل خانوادگی ، آموزشگاهی و اجتماعی با میزان کم توجهی .....

علی سعیدی

مرداد 87

فصلنامه پژوهش تربیت اسلامی

13

 

بررسی تأثیر فوری و تداومی آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خود تنظیم گری و حل مساله ریاضی

دکتر معصومه صمدی

1387

نوآوری های آموزشی

14

بررسی ارتباط ادراک دختران از روش های تربیتی مادران، نگرش و کارکرد ریاضی

دکتر معصومه صمدی

1387

مطالعات زنان

15

 

بررسی تأثیر راهبردهای خود تنظیمی والدین و دانش آموزان بر عزت نفس دانش آموزان دختر 

دکترمعصومه صمدی

1387

مطالعات زنان

16

بررسی شیوه‌های تربیتی و خودتنظیمی تحصیلی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دکترمعصومه صمدی

1387

فصلنامه تازه‌های علوم شناختی

17

فلسفه مهدویت ، رسالت نظام تعلیم و تربیت در شکل دهی جامعه مهدوی

دکتر معصومه صمدی

1387

مصباح

18

بررسی نقش ساخت خانواده در میزان سازش یافتگی عاطفی، اجتاعی و آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه سراسر کشور

دکتر قدسی احقر

1387

علوم روان شناختی

19

 

The role of school organizational climate in occupational stress Among secondary school teachers in Tehran.

دکتر قدسی احقر

2008

International journal of occupational 2008 medicine and environ mental health

20

 

Investigation of the effect of consulting group with a cognitive and behavioral approach the on reduction of test anxiety of female students in secondary  in Tehran city

دکتر قدسی احقر

2008

The new educational 2008 Review

21

سیمای مربیان

دکتر قدسی احقر

1387

نمای تربیت شماره 1320 جلد 16 ش 4

22

پیش بینی میزان اضطراب امتحان بر اساس سبک های ابراز هیجان دانش آموزان  دختر دوره متوسطه شهرتهران

دکتر قدسی احقر

1387

تازه های مشاوره

23

الگوی گرفتن قلم در دانش آموزان کم توان ذهنی

هداوندخانی – بهرامی- بهنیا-فرهبد- صالحی

بهار 87

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

24

واقعیت ها و چشم اندازهای نظام آموزش و پرورش ویژه

دکترکاکوجویباری-علی‌پور- حسن‌زاده

پاییز 87

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

25

مفهوم تعلیم و تربیت ، چیستی و چرایی ، نقد و ارزیابی

دکتر شمسی نامی

1387

مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

26

مهاجرت ایرانیان از آغاز تاکنون

دکتر کیومرث فلاحی

1387

ماهنامه اطلاعات – سیاسی – اجتماعی

27

بررسی عوامل مهاجرت نخبگان

دکتر کیومرث فلاحی

1387

فصلنامه دانش و توسعه شماره 24 دانشگاه فردوسی مشهد

28

بررسی آمارهای مهاجرت ایرانیان  به غرب

دکتر کیومرث فلاحی

1387

مجموعه مقالات همایش چالش های اجتماعی ایران (مجتمع تشخیص)

29

بررسی تطبیقی غزلیات تربیتی حافظ شیرازی و مستوره اردلان

دکتر کدومرث فلاحی

1387

مجموعه مقالات هماش انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

30

برنامه آموزش مهارت های زندگی برای مدرسان آموزش خانواده

محمدصادق ذاکری

1387

پیوند

31

کار فرهنگی چیست ؟

محمد صادق ذاکری

1387

پیوند

32

رویکرد فرهنگی به پژوهش

دکتر ابوالفضل بختیاری

1387

پژوهشنامه آموزشی شماره 103

33

درس پژوهی : رویکرد ژاپنی برای رشد حرفه ای

دکتر ابوالفضل بختیاری

1387

پژوهشنامه آموزشی شماره 104

34

بررسی تاثیر  آموزش مدیریت خشم بر سلامت عمومی

دکتر احد نویدی

1387

روان شناسی

35

نقد رنگ خرقه و نمادهای آن

دکتر حیدر قمری

1387

مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان

36

بررسی گرایش دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرتهران نسبت به مهاجرت خارج از کشور

دکتر کیومرث فلاحی

1387

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت

37

Comparing the approach by the users categories on research ,Finding according to utilization models                        

مسعود کبیری

2008

The quarterly of educational innovational innovations

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك