صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨
موقعیت : صفحه اصلی > اخبار > اخبار جديد 
اخبار > "وضعيت بهزيستي روان شناختی و درماندگي روان‌شناختي دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر تهران"


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان :

"وضعيت بهزيستي روان شناختی و درماندگي روان‌شناختي دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر تهران"

نشست ارائه يافته‌هاي طرح پژوهشي با عنوان "وضعيت بهزيستي روان شناختی و درماندگي روان‌شناختي دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر تهران"در تاريخ 96/12/14 از ساعت 10 الی 12 در محل سالن جلسات پژوهشگاه مطالعات برگزار گرديد.

این نشست توسط گروه پژوهشی سلامت و تربیت بدنی پژوهشکده تعلیم و تربیت و با ارائه آقای دکتر مسلم پرتو و با حضور جمعی از اساتید، اعضاء هیات علمی و کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، صورت پذیرفت. ایشان یافته های پژوهشی خود را در خصوص "وضعيت بهزيستي و درماندگي روان‌شناختي دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر تهران" به شرح زیر بیان داشتند:

مسأله پژوهش: پژوهش حاضر به شناسایی وضعيت بهزيستي روان­شناختی و درماندگي روان‌شناختي دانش‌آموزان پایه اول متوسطه دوم شهر تهران پرداخته است. هم‌چنين، نقش متغير جنس و وضعيت اجتماعي و اقتصادي بررسي شده است. سلامت رواني به مثابة وضعيتي از بهزيستي كه در آن فرد توانايي‌هاي خودش را مي‌شناسد، با استرس‌هاي طبيعي و بهنجار زندگي روزانه مقابله مي‌كند، داراي سطح سازش يافتگي رواني و فاقد نشانه‌هاي آسيب شناختي رواني است، قادر به مشاركت در جامعة خودش است، و مي‌تواند به‌طور مؤثر و ثمربخش كار كند، تعريف شده است. بهزيستي روانشناختي به كنش وري و تجربة روانشناختي مطلوب و بهينه، و درماندگي روانشناختي به كنش وري پايين و تجارب روانشناختي ناخوشايند و آزارنده اطلاق مي‌شود.

سؤال‌هاي پژوهش: آياوضعيت بهزيستي روان­شناختی دانش‌آموزان پایه دهم شهر تهران بر حسب متغیرهای اجتماعی و جمعیت شناختی (مانند جنس وضعيت اجتماعي و اقتصادي) متفاوت است؟ آياوضعيت درماندگي روان‌شناختي دانش‌آموزان پایه دهم شهر تهران بر حسب متغیرهای اجتماعی و جمعیت شناختی (مانند جنس و وضعيت اجتماعي و اقتصادي) متفاوت است؟

جامعه آماری، و نمونه آماری پژوهش: جامعة آماري پژوهش حاضر از دانش‌آموزاني كه در سال تحصيلي95-1394در پايه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران به تحصيل اشتغال داشته‌اند، تشكيل يافته است. حجم نمونه برابر است با 861 دانش آموز پايه دهم (438 نفر دختر و 423 پسر) كه از 40 مدرسه و كلاس پايه دهم مناطق 12، 16، 2، 8، و 19 شهر تهران انتخاب شده‌اند.

ابزارهاي گردآوری اطلاعات: در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مقياس سلامت رواني (MHI-28، ويت و وير، 1983؛ بشارت، 1388) استفاده شده است، این مقیاس يك آزمون 28 سؤالي است و دو وضعيت بهزيستي روانشناختي و درماندگي روانشناختي فرد را طي چند هفتة اخير در اندازه‌هاي پنج درجه‏اي ليكرت از نمرة 1 تا 5 مي‏سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودني در زيرمقياس بهزيستي روانشناختي و درماندگي روانشناختي به ترتيب 14 و 70 است. برخي از عبارت‌ها و جمله‌هاي مقياس‏ بهزيستي روانشناختي عبارتند از: احساس خوشحالي، علاقه‌مندي به زندگي، لذت بخش بودن آن، احساس شادي، رضايت و خشنودي، احساس آرامش و آسايش، داشتن سرگذشت جالب و دوست داشتني، مورد علاقه و محبت ديگران بودن، داشتن آينده‌اي روشن و اميدوار کننده، داشتن روابط دوستانه و صميمي با ديگران و دوست داشتن ديگران.برخی از عبارت های مقیاس درماندگی روان­شناختی عبارتند از : داشتن اضطراب و نگراني و دلشوره، تحت تأثير فشار و استرس بودن، دچار آشفتگي و سراسيمگي بودن، داشتن احساس استرس و عصبانيت، کسل و بي روحيه بودن، نااميدي و بي اعتنايي نسبت به آينده، احساس افسردگي، داشتن فکر خودکشي و ترجيح دادن مرگ و ... . در این پژوهش، متغیر وضعیت اجتماعی- اقتصادی براساس منطقه آموزشی تعریف شده است.

يافته‌هاي پژوهش: میانگین نمرات بهزيستي روان‌شناختي براي دختران، پسران و كل نمونه مورد مطالعه به ترتيب عبارتند از: 53.81، 55.99، و54.88 . میانگین درماندگي روان‌شناختي براي دختران، پسران و كل نمونه مورد مطالعه به ترتيب عبارتند از:40.11 ، 36.82، و38.49 . حدود 83 درصد از كل نمونه مورد مطالعه اظهار نموده‌اند كه از بهزيستي روانشناختي بالا و خيلي بالا، و حدود17 اظهار نموده‌اند از بهزيستي روانشناختي متوسط و پايينتر برخوردار هستند. حدود 10 درصد از كل نمونه مورد مطالعه اظهار نموده‌اند كه از درماندگي روان‌شناختي خيلي بالا، 25 درصد بالا و حدود 40 درصد اظهار نموده‌اند از درماندگي روان‌شناختي در حد متوسط، و 25 درصد نيز كم و خيلي کم برخوردار هستند. نتايج تحليل‌واريانس‌در مورد مقايسه نمرات‌ بهزيستي روانشناختي بر حسب متغيرهاي جنس و مناطق آموزشي نشان داد كه دانش آموزان پسر به‌طور معني‌داري از بهزيستي روان‌شناختي بهتري نسبت به دانش آموزان دختر برخوردار هستند و دانش آموزان مناطق12،8، 16، 2 و 19 به ترتيب از بالاترين سطح بهزيستي روان‌شناختي برخوردار هستند، یعنی وضعیت بهزیستی روان­شناختی دانش­آموزان منطقه 8 ، در مقایسه با دانش آموزان منطقه 16،12، 2 و 19 بهتر است، اما اين تفاوتها از نظر آماري معني‌دار نيستند.


‌در مورد مقايسه نمرات‌ مقياس درماندگي روانشناختي بر حسب متغيرهاي جنس و مناطق آموزشي، نتایج نشان داد كه دانش آموزان دختر به‌طور معني‌داري درماندگي روان‌شناختي بيشتري نسبت به دانش آموزان پسر دارند. هم‌چنين، دانش‌آموزان مناطق 19، 8، 2، 16 و 12 به ترتيب از بالاترين سطح درماندگي روان‌شناختي برخوردار هستند، به این معنی که درماندگی روان­شناختی دانش آموزان منطقه 19، از منطقه 8، 2، 16، 12 بیشتر است اما صرفاً تفاوت بين دانش‌آموزان منطقه 19، با مناطق 8، 2، 16 و 12 از نظر آماري معني‌دار است؛ در حالي كه تفاوت بين دانش‌آموزان مناطق 8، 2، 16 و 12 از نظر آماري معني‌دار نيست.

نتيجه‌گيري و پيشنهاد: نتايج پژوهش حاضر و پيشينۀ پژوهشي مرتبط نشان مي‌دهد كه يكي از چالش‌هاي جدي نظام آموزشي، تهديد سلامت رواني- اجتماعي پاره‌اي از دانش‌آموزان، به‌ويژه در دورۀ نوجواني و درگيري آنان با طيفي از احساسات و هيجانات منفي و برخي از علائم درماندگي روان‌شناختي و مشكلات رفتاري است. به نظر مي‌رسد توجه به حفظ و ارتقاي سلامت رواني دانش‌آموزان، كنترل و كاهش تهديدكننده‌ها و عوامل خطرساز و ارتقای توانمندي‌هاي رواني- اجتماعي آنان، به‌ويژه در دانش‌آموزان آسيب‌ديده و در معرض خطر بالا، از نيازهاي جدي و اساسي است. بنابراين، تعريف و تعيين رسالت و مأموريت ذاتي و اصيل براي نظام آموزش‌وپرورش در اين زمينه ضروري است. به نظر مي‌رسد یکی از گام­های اساسی و راهکارهای جدی حل این مسائل، دستيابي به رويكردها و روش‌هاي درست در زمينة پيشگيري، حفظ و ارتقاي سلامت رواني- اجتماعي دانش‌آموزان است. تحقق این مهم مستلزم آن است كه اين موضوعات به عنوان يكي از نيازهاي اساسي و حياتي آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان تلقي شود. با اتخاذ چنين رويكرد تحولي و اصلاحي به كاركردها و مأموريت‌ها و اهداف اساسي و اصيل نظام آموزش‌وپرورش، اين امكان فراهم مي‌شود كه برنامه‌ها، طرح‌ها و مداخلات رواني- آموزشي معطوف به تحول رواني- اجتماعي و پيشگيري و ارتقای سلامت دانش‌آموزان، در متن برنامه‌هاي رسمي پرورشی و آموزشي و درسي تعريف شود.


٠٨:٢٥ - چهارشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٧    /    شماره : ١٤٣٥٨    /    تعداد نمایش : ٥٩٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك