صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨
موقعیت : صفحه اصلی > اخبار > اخبار جديد 
اخبار > " چارچوب راهنماي طراحي فعاليتهاي يادگيري درس زبان انگليسي دانش آموزان دوره دوم متوسطه بر اساس اسناد بالادستي "


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش یافته های طرح پژوهشي با عنوان :

" چارچوب راهنماي طراحي فعاليتهاي يادگيري درس زبان انگليسي دانش آموزان دوره دوم متوسطه بر اساس اسناد بالادستي "

پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، گزارش یافته های طرح پژوهشي با عنوان«چارچوب راهنماي طراحي فعاليتهاي يادگيري درس زبان انگليسي دانش آموزان دوره دوم متوسطه بر اساس اسناد بالادستي، مباني نظري حوزه آموزش زبان انگليسي و نيازهاي يادگيري دانش آموزان» که توسط پژوهشگر محترم سرکار خانم دکتر رحیمی نژاد در سال 1396 اجرا شد را اعلام و جهت کاربست به دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری به عنوان بهره بردار ارسال نمود.

خلاصه­ای از این گزارش به شرح زیر است:

با توجه به اینکه بسته­های آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در حال تالیف است. بنابر این تدوین چارچوب راهنمای طراحی فعالیت های یادگیری ضرورت دارد. هدف این پژوهش تدوین این چارچوب با توجه به اسناد بالادستی (سند چشم انداز 20 ساله، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی)، مبانی نظری حوزه برنامه درسی و آموزش زبان انگلیسی، و نیاز دانش آموزان برای تدوین فعالیت های یادگیری در بسته آموزشی است.

روش تحقیق در بخش اول توصیفی-تحلیلی و در بخش دوم پیمایشی بوده است. ابتدا از طریق واکاوی در اسناد و مبانی نظری نشانگرهای مولفه های مختلف فعالیت یادگیری احصاء، تلفیق و اعتباربخشی شده اند. مولفه های فعالیت های یادگیری شامل هدف، درونداد، فرآیند، نقش معلم، نقش دانش آموز و موقعیت هستند. سپس نیازهای دانش آموزان دوره دوم متوسطه با توجه به دو بخش محتوا و فرآیند (روش شناسی) از دیدگاه دانش آموزان، دبیران و متخصصان مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشنهادات برخاسته از نتایج طرح پژوهشی برای تدوین فعالیت های یادگیری در دوره دوم متوسطه به شرح زیر می باشد:

- در تدوین فعالیت های یادگیری توجه به این نکته که در بحث نیاز، تفاوت دیدگاه بین دانش آموزان، دبیران و متخصصان وجود دارد و با توجه به اینکه یادگیری توسط یادگیرندگان صورت می گیرد، بنابر این لازم است که به دیدگاه ها، انتظارات، علایق و نیازهای دانش آموزان ضروری است.

- توجه به سبک­های مختلف یادگیری دانش آموزان جهت تسهیل یادگیری و همچنین ایجاد رضایت در دانش آموزان در هنگام تدوین فعالیت های یادگیری

- ارائه فعالیت­هایی جهت تمرین دانش آموزان در شیوه خودارزشیابی، برای سازماندهی یادگیری مدام و افزایش توانایی حرفه ای موثر در دانش آموزان

- در نظر گرفتن تسهیلاتی برای رشد شخصی و سازگاری دانش آموزان با تغییرات اجتماعی در هنگام تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به روش یادگیری دانش آموزان که انفرادی، دونفره و در گروه های کوچک است در هنگام تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به روش تصحیح خطا توسط خود دانش آموزان در هنگام تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به سه سبک یادگیری گوش دادن، گوش دادن و یادداشت برداشت و تکرار آنچه که می شنوند در هنگام تدوین فعالیت های یادگیری

- تدوین فعالیت­های یادگیری با استفاده از وسایل کمک آموزشی چند رسانه ای تعاملی

- توجه فعال بودن نقش دانش اموزان در فعالیت های یادگیری

- توجه به رویکرد حل مساله در تدوین فعالیت های یادگیری

- در تدوین فعالیت های یادگیری توجه از معلم و کتاب درسی به سمت یادگیرنده سوق داده شود.

- توجه به گسترش مهارت های دانش آموزان برای بیان معناهای ارتباطی

- در هنگام تدوین فعالیت ها به تفاوت سطح دانش و مهارت دانش آموزان مختلف در یک کلاس توجه گردد.

- توجه به موضوع دریافت و انتقال معنا در تدوین فعالیت های یادگیری

- تدوین فعالیت های یادگیری جهت آشنا کردن دانش آموزان به پیکره زبانی، واژگان و ساخت های مورد نیاز برای برقراری ارتباط موثر و سازنده در سطح جهانی

- توجه به هر چهار مهارت زبانی در چارچوب جهت گیری های کلی در تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به فرهنگ ملی، باورها و ارزش های خودی و تقویت آن ها در تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به ویژگی های فردی و غیر مشترک و هویت ویژه متربیان در هنگام تدوین فعالیت های یادگیری

- انتخاب و سازماندهی فعالیت ها در حوزه های فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی

- توجه به گسترش دامنه واژگان در رشته های تخصصی دانش آموزان

- توجه به پدیده ها، وقایع و روابط در موقعیت های واقعی

- تقویت انگیزه دانش آموزان از طریق کاوشگری

- توجه به رابطه های علت و معلولی یا وابستگی پدیده ها برای افزایش بصیرت در دانش آموزان

- توجه به تعامل موثر دانش آموزان با معلم، همکلاسان و انواع محیط های یادگیری

- توجه به ایجاد فرصت های تربیتی جهت کسب تجربه در محیط های واقعی زندگی

- تدوین فعالیت های یادگیری جهت آموزش آداب و مهارت های زندگی

- توجه به نقش معلم در هنگام تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به آزادی عمل و تجربه فردی متربیان متناسب با شرایط رشد آن ها

- توجه به مسئولیت متربی در امر یادگیری در تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به سایر محیط های یادگیری در تدوین فعالیت های که شامل محیط اجتماعی، طبیعی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی است.

- در نظر گرفتن نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت دانش آموزان در تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به معیار تداوم در سازماندهی فعالیت های یادگیری که شامل تکرار عمودی عناصر اصلی برنامه درسی است.

- توجه به اصل توالی در سازماندهی فعالیت های یادگیری

- توجه به معیار تلفیق ( ارتباطات افقی تجارب یادگیری)

- تدوین فعالیت های یادگیری که مهارت تفکر را پرورش می دهد.

- قابل فهم بودن دروندادها

- توجه به ارتباط دانسته ها و تجربیات قبلی دانش آموزان با مطالب جدید در هنگام تدوین فعالیت ها

- توجه به اصل “i+1” در تدوین فعالیت ها

- توجه به فیلتر عاطفی فراگیران و سعی در پایین نگه داشتن میزان آن

- موثق بودن فعالیت های یادگیری

- توجه به معیار واقعی بودن فرایندهای یادگیری

- فعالیت های یادگیری به موازات دنیای واقعی باشد.

- تدوین فعالیت ها با توجه به اهداف رویه ای (آیا هدف فعالیت کسب مهارت است یا کاربرد مهارت)

- توجه به صحت و تقویت روانی زبان انگلیسی

- توجه به پیچیدگی فعالیت های یادگیری

- توجه به جایگاه کنترل معلم و دانش آموز در تدوین فعالیت های یادگیری (در کسب مهارت معلم در جایگاه کنترل قرار دارد و در بازی نقش ها دانش آموز در جایگاه کنترل است.)

- توجه به نقش­های مختلف معلم که شامل شرکت کنندگی معلم در فعالیت های یادگیری، تسهیل کنندگی امر یادگیری، مرجع بودن، مربی بودن، سازمان دهندگی، مشاور و مدیریت پردازش گروه بودن

- توجه به فعالیت های یادگیری چندگانه و ایجاد تنوع در فعالیت های در تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به زمینه های محلی و فعال نمون معلمان در این زمینه

- توجه به فعالیت هایی که ارجاع به زمان گذشته، حال و آینده داشته باشد.

- توجه به مکان در تدوین فعالیت های یادگیری

- توجه به نقش ریسک پذیری و نو آوری دانش آموزان

- توجه به بحث یادگیری "هر جا/هر زمان" ( مشخص شود فعالیت هی در کجا اتفاق می افند و آیا به خارج از محیط کلاس نیز منتقل می شود.)

- در هنگام تدوین فعالیت ها توجه شود که بعضی از دانش آموزان در محیط هایی زندگی می کنند که دو زبانه، سه زبانه و بیشتر هستند.

- فعالیت های مختلف هر درس مرتبط با هدف درس باشد.

- در هنگام تدوین فعالیت ها به جمعیت کلاس­ها، زمان در نظر گرفته شده برای آموزش زبان انگلیسی، و امکانات مدارس در کل کشور توجه شود.

- فعالیت ها در ارتباط با مسائل مورد علاقه دانش آموزان مانند مشاهیر، هنرپیشگان و ورزش های مورد علاقه دانش آموزان مانند فوتبال

- فعالیت ها به نحوی تدوین شوند که دانش آموزان در امر یادگیری درگیر شوند.

- در هنگام تدوین فعالیت ها به توالی مطالب درسی توجه گردد.

- از مطالب واقعی در تدوین فعالیت ها استفاده شود.

- با توجه به علاقمندی دانش آموزان به کامپیوتر و کار با آن، می توان از روش مختلف یادگیری الکترونیکی (e-learning) و یادگیری از طریق موبایل (m-learning) استفاده کرد.

- تدوین فعالیت هایی که نیاز به استفاده از اینترنت دارد.

- استفاده از توان دانش اموزان در تهیه و تدوین فعالیت ها

- در هنگام تدوین فعالیت ها از دروس مختلف یک پایه نیز استفاده شود (ارتباط افقی دروس یک پایه با یکدیگر)

- فعالیت ها به ایجاد و تقویت تفکر خلاق و انتقادی توجه داشته باشند.

- تدوین فعالیت با توجه به رشته درسی دانش آموزان و استفاده از کلمات پربسامد آن رشته در صورت امکان

- فعالیت ها به نحوی ارائه شود که دانش آموزان انجام آن ها در دانش اموزان احساس رضایت ایجاد شود.

- ارائه فعالیت هایی که نیاز به مراجعه به فرهنگ لغات دارد.

- از ضرب المثل های انگلیسی و مقایسه آن با ضرب المثل های معادل فارسی آن استفاده شود.

- تدوین فعالیت هایی که همراه با طنز و شخصیت های طنز هستند در طول کتاب جهت ایجاد تنوع

- تدوین فعالیت های یادگیری متناسب با سطوح مختلف دانش و مهارت های زبانی دانش آموزان مختلف

- تهیه مجموعه فعالیت های متنوع یادگیری با اهداف ویژه، برای ارائه به دانش آموزان با سطوح مختلف دانش زبانی و مهارتی


٢٢:٢٨ - يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦    /    شماره : ١٤٣٥١    /    تعداد نمایش : ٥٢٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك