صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
دوشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٨
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشکده خانواده و مدرسه 
پژوهشکده خانواده و مدرسه


 معرفي پژوهشكده خانواده و مدرسه

اهميت خانواده در سرنوشت فرد و اجتماع و کارکردهاي متنوع آن از يک‌سو و تأثير دگرگون کننده تحولات اجتماعي و تکنولوژي ‌دهه‌هاي اخير بر روي ساختارهاي اجتماع و انديشه و رفتارهاي انسان و خانواده ضرورت مطالعات و پژوهش‌هاي مستمر علمي را در حوزه مسائل خانواده و آموزش و پرورش را نمايان مي‌سازد. اين دو نهاد از جمله نهادهايي هستند که تحت تأثير يكديگر قرار دارند و در عين حال متأثر از مسائل جامعه، سياست، اقتصاد و فناوري هستند. نحوه تعامل خانه و مدرسه از ديرباز موضوع مشترک خانواده و نظام آموزش و پرورش بوده است. تأسيس پژوهشکده خانواده و مدرسه به دنبال پاسخ به اين نياز در سطح آموزش و پرورش و خانواده مي‌باشد.

تاريخچه

به منظور تحکيم پيوند دو نهاد خانواده ‌و ‌آموزش و پرورش و شناسايي راه کارها و الگوهاي تعامل خانواده و آموزش و پرورش از زمان تأسيس انجمن اوليا و مربيان، واحد پژوهش نيز راه‌اندازي شد و به تدريج به منظور تحقق بهتر اهداف مورد نظر و به‌ويژه ايجاد کانون تفکر، پژوهشکده خانواده و مدرسه وابسته به سازمان مرکزي انجمن اوليا و مربيان با اخذ موافقت اصولي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت رسمي خود را در سال 1376 آغاز نمود و سرانجام در مورخ 27/1/1384 موافقت قطعي خود را از شوراي گسترش آموزش عالي با عنوان پژوهشکده اوليا و مربيان (خانواده) وابسته به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دريافت کرد و فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي خود را تا سال1390 با گروه‌هاي پژوهشي خود (گروه پژوهشي آموزش خانواده، گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانواده و گروه پژوهشي جامعه‌شناسي خانواده) ادامه داد. در اين سال با ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش ‌و ‌برنامه‌ريزي آموزشي در عنوان پژوهشكده و گروهاي پژوهشي آن تغييراتي حاصل گرديد و عناوين پژوهشكده خانواده و مدرسه، گروه پژوهشي آموزش خانواده و جامعه‌‌شناسي، گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره و روان‌شناسي خانواده و گروه پژوهشي مشاركت‌‌ها و ارتباطات به تصويب هيأت امناي اين سازمان رسيد كه هم اكنون اين گروه‌ها فعال و مشغول انجام وظايف هستند.

هدف

 انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي پيرامون مسائل خانواده و مدرسه و ارائه راه‌كارهايي در زمينه بـرقراري ارتبـاط بين خـانواده و مدرسه و نـحوه مشـاركت اوليا در فعاليت‌هاي تربيتي و آموزشي مي‌باشد.

وظايف

* تعیین اولویت‌های پژوهشی ازطریق نیازسنجی در قلمروهای مختلف (آموزش خانواده و جامعه‌شناسی، راهنمايي، مشاوره و روانشناسي و مشارکت‌ها و ارتباطات خانواده و مدرسه)

*انجام طرح‌هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي (پیرامون خانواده و مسایل آن، ارتباط خانه و مدرسه، انجمن اولیا و مربیان)

*تدوين و توليد مقاله، ارایه و چاپ آنها در مجلات معتبر و كنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي براساس یافته‌های پژوهشی

*تاليف و ترجمه كتاب (پیرامون خانواده و مسایل آن، ارتباط خانه و مدرسه، انجمن اولیا و مربیان)

*برگزاري همايش‌هاي‌علمي، نشست‌ها و ميزگردهای‌علمي- تخصصي، كارگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي، كرسي‌هاي علمي و ترويجي

*راهنمايي، مشاوره، نظارت و ارزيابي كتاب‌ها، مقاله‌ها، پايان‌نامه‌ها، گزارش‌هاي پژوهشي، پيشنهاده‌های پژوهشی و اقدام پژوهي‌ها مرتبط با وظایف پژوهشکده

*شركت در جلسات شوراها، كميته‌ها و كارگروه‌ها با توجه به ماموریتهای پژوهشکده

*تنظیم و تدوين گزارش‌های تحلیلی، پيشنهادهاي كاربردي مبتنی بر یافته‌های پژوهش و ارایه آن سازمان‌های ذیربط

*تعامل و مشاركت با انجمن‌هاي علمي، دانشگاه‌ها، مراكز علمي و پژوهشي، دستگاه‌هاي اجرايي داخلي و خارجي

*حمايت از پايان نامه‌هاي دكتري و ارشد پیرامون مسایل خانواده و مدرسه

*انتشار فصلنامه خانواده و پژوهش

*تشکیل بانک اطلاعات پيرامون تعامل خانواده و آموزش و پرورش جهت تسهيل در امر دسترسي محققين به منابع مطالعاتي و پژوهشی

ریاست

شورای پژوهشی

دكتر قدسي احقر، دكتر عبدالحميد رضوي، دكتر عبدالعظيم حكيمي، دكترعبداله شفيع‌آبادي،‌ دكتر ولي‌اله فرزاد، دكتر محمود برجعلي، دكتر قربانعلي سبكتكين‌ريزي، دكتر ليلا فتحي و دكتر خدابخش احمدي

گروه‌هاي پژوهشي

گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانواده

گروه پژوهشي آموزش خانواده و جامعه‌شناسي

 گروه پژوهشی مشارکت‌ها و ارتباطات

 فصلنامه خانواده و پژوهش             

گزارش عملکرد

دورنگار: 88311008-021

نشانی پایگاه اینترنتی: www.rie.ir

پست الکترونیکی: ript@ire.ir

 


 


صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك